Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος διαιτολόγου

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος διαιτολόγου

Κατοχύρωση του επαγγέλματος του Διαιτολόγου

H κατοχύρωση του επαγγέλματος του Διαιτολόγου έγινε μόλις το 2014 με το Προεδρικό Διατάγμα  133/2014.  Σύμφωνα με το διάταγμα, για να ασκήσει κάποιος νόμιμα το επάγγελμα του διαιτολόγου θα πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος διαιτολόγου.  Για το λόγο  αυτό απαιτείται να έχει αποκτήσει τίτλο σπουδών  από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ή από το  αντίστοιχο τμήμα ΤΕΙ ή να έχει αποκτήσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ, και επιπλέον να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη πρακτική άσκηση.

Στη χώρα μας, τόσο ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών όσο και το διδακτορικό σε τμήμα διαιτολογίας δεν επαρκεί για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος,

Δυστυχώς,  λόγω της προηγούμενης μη κατοχύρωσης του επαγγέλματος αλλά και της ανεπαρκούς ενημέρωσης του κοινού,  υπάρχουν ακόμη  άτομα που δηλώνουν διαιτολόγοι. Αρκετοί μάλιστα  διατηρούν ΜΗ νόμιμα διαιτολογικά γραφεία.   Ενώ άλλοι εργάζονται σε μεγάλα ή μικρά κέντρα αισθητικής ή γυμναστήρια.

Ακόμη, συχνά γυμναστές ή αυτο-αποκαλούμενοι γυμναστές προσφέρουν παράνομα υπηρεσίες διατροφής.  Ενώ δεν είναι λίγοι οι  επαγγελματίες υγείας που προσφέρουν μεταξύ άλλων και διαιτολογικές υπηρεσίες.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραπλανούν το κοινό, με δυνητικά επικίνδυνες για την υγεία πρακτικές και συμβουλές.

Επίσης, προσοχή στα προϊόντα  αδυνατίσματος.  Συχνά συνοδεύονται από  διατροφικές συμβουλές,  από μη καταρτισμένα άτομα που ουδεμία σχέση έχουν με την επιστήμη της διατροφής.

Πριν επισκεφθείτε λοιπόν κάποιον διαιτολόγο βεβαιωθείτε ότι κατέχει νόμιμη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος διαιτολόγου.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;