Καμπύλες Ανάπτυξης

Δείτε στο παρακάτω σχεδιάγραμμα όλες τις καμπύλες ανάπτυξης για αγόρια & κορίτσια όλων των ηλικιών

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;